لیست منابع درسی مورد نیاز برای شرکت در آزمون جامع پایان دوره های کوتاه مدت گردشگری


منابع درسی دوره مدیر فنی

دانلود فایل

منابع درسی دوره مدیر فنی

منابع درسی دوره راهنمایان ایرانگردی

دانلود فایل

منابع درسی دوره راهنمایان ایرانگردی

منابع درسی دوره راهنمایان زمین گردشگری

دانلود فایل

منابع درسی دوره راهنمایان زمین گردشگری

منابع درسی دوره راهنمایان طبیعت

دانلود فایل

منابع درسی دوره راهنمایان طبیعت

منابع درسی دوره تاسیسات گردشگری

دانلود فایل

منابع درسی دوره تاسیسات گردشگری

لینک سایت های مرتبط


راهنمای سامانه


راهنما

راهنمای عضویت در سامانه

جهت دریافت فایل روی دکمه زیر کلیک نمایید.

راهنما

راهنمای ثبت نام آزمون

جهت دریافت فایل روی دکمه زیر کلیک نمایید.

نکته

نکات آزمون

جهت دریافت فایل روی دکمه زیر کلیک نمایید.